Mida toob kaasa Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust?

Ühendkuningriik lahkus Euroopa Liidust 1. veebruaril 2020. Siiski kehtib kuni 31. detsembrini 2020 üleminekuperiood, mille jooksul on UK veel seotud Euroopa Liidu õiguse, sh siseturu ja tolliliidu reeglitega. Üleminekuperioodi jooksul toimuvad ELi ja UK vahel läbirääkimised, mille eesmärk on kokku leppida tulevastes suhetes. Üleminekuperioodi lõpp toob kaasa muudatused Euroopa Liidu kodanikele, kes reisivad, töötavad, õpivad Ühendkuningriigis või tellivad sealt kaupu.

Kui reisid Ühendkuningriiki

Praegused tingimused kehtivad kuni selle aasta lõpuni. Tingimused, mille alusel EL kodanikud saavad Ühendkuningriiki siseneda alates 1. jaanuarist 2021 on alles kokku leppimisel. Kindlasti saab UKsse endiselt reisida lühiajaliselt, s.o viibimisega kuni 90 päeva aastas ja UK kodanikud samamoodi reisida Euroopa Liidus. Reisides on ID-kaardi asemel vajalik pass. Kindlasti ei kehti alates 2021. aasta algusest Ühendkuningriigis enam EL ravikindlustuskaart. Kui soovid ka 2021. aastal Ühendkuningriigis Eesti mobiiltelefoninumbrit kasutada pead arvestama, et rändlustasud muutuvad.

Vaata lähemalt

Kui elad Ühendkuningriigis

Ühendkuningriigis juba elavad ELi kodanikud saavad end registreerida elektroonilisel platvormil, mis on avatud kuni 30. juunini 2021. UKs alalise elaniku staatuse registreerinud või õigeaegselt taotluse esitanud kodanike jaoks ei muutu midagi. Lahkumislepingu tingimused säilitavad kõik seni kehtinud ELi kodanike õigused UKs. Kui plaanid Ühendkuningriiki kolida, siis arvesta, et alates 2021. aastast kehtivad tingimused on alles kokku leppimisel.

Vaata lähemalt

Kui tellid Ühendkuningriigist kaupu

Alates 1. jaanuarist 2021 hakkab EL ja Ühendkuningriigi vahel kehtima tollirežiim. Mida see toob täpsemalt kaasa kaupade tellimisele, on veel kokku leppimisel.

Vaata lähemalt

Kui töötad Ühendkuningriigis

Ühendkuningriigis juba töötavad Eesti ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud peavad taotlema uut elamisõigust, vastav elektrooniline platvorm on avatud kuni 30. juunini 2021. UKs alalise elaniku staatuse saanute või seda õigeaegselt taotlenute jaoks ei muutu midagi kuni üleminekuperioodi lõpuni. Kui plaanid 2021. aastal või hiljem Ühendkuningriiki tööle minna, siis pead arvestama, et tingimused on EL ja Ühendkuningriigi vahel kokku leppimisel. Vaja võib minna eelnevat tööluba.

Vaata lähemalt

Kui õpid Ühendkuningriigis

Kui õpid Ühendkuningriigis, siis seni kehtinud tingimused on jõus kuni üleminekuperioodi lõpuni. Oluline on meeles pidada, et õppemaksu ja muid tingimusi jääb reguleerima õpilase ja ülikooli vahel sõlmitud leping. Mis tingimustel on võimalik Ühendkuningriiki õppima minna alates 1. jaanuarist 2020 on alles kokku leppimisel.

Vaata lähemalt

Kui tegeled ettevõtlusega

Ühendkuningriigi lahkumine EList ei too ettevõtjate jaoks üleminekuperioodil kaasa muudatusi. Ettevõtjatel, kellel UKga kaubavahetus, tuleb valmistuda muudatusteks alates 1. jaanuarist 2021, mil UK ei ole enam ELi siseturu ega tolliliidu liige. Teatud kaupadele hakkab kehtima tollirežiim, kaupade liikumisel võivad tekkida tõrked. Täpsed tingimused selguvad tõenäoliselt üsna aasta lõpus.

Vaata lähemalt