Mida toob kaasa Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust?

Brexit on Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust.

Pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust hakkab 1. veebruarist kehtima üleminekuperiood, mis kestab 31. detsembrini 2020. Üleminekuperiood on ajavahemik, mille jooksul on Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi eesmärk kokku leppida edasistes suhetes. Üleminekuperioodi on võimalik pikendada üks kord kuni kaheks aastaks. Üleminekuperiood ei too kaasa muutusi Euroopa Liidu kodanikele, kes reisivad, töötavad, õpivad Ühendkuningriigis või tellivad sealt kaupu. Loe lähemalt, mida Brexit mõjutab.

Kui reisid Ühendkuningriiki

Praegused tingimused kehtivad kuni selle aasta lõpuni. See tähendab, et Ühendkuningriigi lahkumine EList ei too reisimisel Sinu jaoks sel aastal kaasa muudatusi. Ühendkuningriiki saab reisida ka ID-kaardiga, kuid soovitame kasutada passi. Kuigi ELi ravikindlustuskaart kehtib Ühendkuningriigis 2020. aasta lõpuni, on alati mõistlik teha täiendav reisikindlustus. ELi ühtsed rändluseeskirjad kehtivad Ühendkuningriigis kuni 2020 aasta lõpuni. Rändlusteenuste tarbimisel Ühendkuningriigis tutvu oma mobiilsideteenuste pakkuja tingimustega.

Vaata lähemalt

Kui elad Ühendkuningriigis

Ühendkuningriiki elavate ELi kodanike jaoks ei muutu midagi kuni üleminekuperioodi lõpuni. Ühendkuningriigis elavad või sinna kolivad Eesti ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud peavad taotlema uut elamisõigust. Elektrooniline platvorm on avatud kuni 30. juunini 2021.

Vaata lähemalt

Kui tellid Ühendkuningriigist

Pärast Ühendkuningriigi lahkumist EL-ist jätkub kaupade vaba liikumine kuni üleminekuperioodi lõpuni. See tähendab, et pakkide saatmisel ja tellimisel ei muutu midagi.

Vaata lähemalt

Kui töötad Ühendkuningriigis

Kui töötad Ühendkuningriigis, siis sinu jaoks ei muutu midagi kuni üleminekuperioodi lõpuni. Ühendkuningriigis töötavad Eesti ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud peavad taotlema uut elamisõigust. Elektrooniline platvorm on avatud kuni 30. juunini 2021.

Vaata lähemalt

Kui õpid Ühendkuningriigis

Kui õpid Ühendkuningriigis, siis seni kehtinud tingimused on jõus kuni üleminekuperioodi lõpuni. See tähendab, et Ühendkuningriigi lahkumine EList ei too sinu jaoks sel aastal kaasa suuri muudatusi. Oluline on meeles pidada, et õppemaksu ja muid tingimusi jääb reguleerima õpilase ja ülikooli vahel sõlmitud leping.

Vaata lähemalt

Kui tegeled ettevõtlusega

Ühendkuningriigi lahkumine EList ei too ettevõtjate jaoks üleminekuperioodil kaasa muudatusi. Siiski soovitame tulevaste riskide maandamiseks läbi mõelda mõned teemad. Mis täpsemalt? Loe Välisministeeriumi veebilehelt.

Vaata lähemalt